minitractor.co.il

פרוייקטים

פרוייקטים בבסיסים צבאיים

שיקום והקמות גינות, הנחת דשא סינתטי במרחבים גדולים במיוחד.
השקייה ממוחשבת, העתקת עצים, שתילת עצי זית. מדרכות משתלבות,הקמת פרגולות מקורות. כל השירות הנדרש עבור פיתוח נוף בסביבת בסיס צבאי.

הקמת גינת יוקרתית לכניסת הבית

עיצוב ותכנון הגינה מ א' עד ת'.
הקמת דשא סינתטי ודרכו שביל הולכי רגל לכניסת הבית.
השקיית ממוחשבת, שתילת עצים מתאימים לפי אקלים הסביבה והצל.
הנחת מסלעה לפי תכנון ועיצוב.